POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystania plików cookies na stronie przez Serwis/stronę OZE-CENTRUM zwanej dalej Serwisem/stroną.
Administratorem Serwisu/strony OZE-CENTRUM.PL jest OZE-CENTRUM SP. Z O.O. SP. Z O.O. adres e-mail:biuro@oze-centrum.pl
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne
określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest
uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu
W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, Administrator zbiera informacje o aktywności
Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych
osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są
przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników
o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu marki lub produktów.
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez Administratora Twoich danych :

 1. Twoje dane przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną
  przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na
  prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy
  stosowanych funkcjonalności , świadczonych usług lub złożenia propozycji handlowej.
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
  przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO) polegający na
  ochronie swoich praw;
 3. w celach marketingowych , które mogą polegać na : wyświetlaniu Użytkownikowi treści
  marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych
  przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera); prowadzeniu innego rodzaju
  działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji
  handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 4. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony
  formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
  o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

Dodatkowe zapytania w sprawie ochrony Twoich danych i wszelkich praw z tym związanych
możesz zadać bezpośrednio poprzez kontakt e-mailowy pod
adresem:biuro@oze-centrum.pl lub za pomocą
poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść
żądania.

Zmiany w polityce:

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych usług , a także zmiany przepisów prawnych
mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików
cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura
oznaczająca daną wersję Polityki

Pliki cookies:

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://oze-centrum.pl/
Dodatkowo:

 1. Twoje dane wprowadzone w formularzu kontaktowym, mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w
  tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy
  wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o
  zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics.
 2. Pliki cookies zapamiętują dane w szczególności adres IP, rodzaj przeglądarki system
  operacyjny, odnotowują fakt zaakceptowania.
 3. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zablokowania ich
  zapamiętywania.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  Dostosowania zawartości stron internetowych Strony/Serwisu do Twoich preferencji oraz
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
  urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
  jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
  Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i

zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Informacje dodatkowe:

1.Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

 1. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np.
  adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania).
  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie
  internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji
  zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak
  wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są
  kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
 2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności na poczet których zostały wykorzystane
  maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub
  dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty
  wystawienia dokumentów.
  Kontakt do administratora danych : tel: 519 519 280
  E: mail: biuro@oze-centrum.pl